Foreningen for studentene ved

Industriell Økonomi & Teknologiledelse

Samarbeid og kommunikasjon

Hovedstyret i foreningen

Hovedstyrets fremste oppgave er å sørge for god kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike studentinitiativene, og forvalte og disponere Indøks midler på en forsvarlig måte.

Les mer
Sosialt

Delta i et fantastisk studentmiljø

Vi har foreninger som tar seg av det meste, og man finner en forening for enhver som har lyst til å engasjere seg!

Søk verv