INDØK

Arrangementer

Verv

Hyttebooking

Om oss

Logg inn
Foreningen for studentene ved

Industriell Økonomi & Teknologiledelse

Våre
Foreninger

Samarbeid og kommunikasjon

Hovedstyret i foreningen

Hovedstyrets fremste oppgave er å sørge for god kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike studentinitiativene, og forvalte og disponere Indøks midler på en forsvarlig måte.

Les mer