Om foreningen

Hovedstyret

Hovedstyret (HS) er styret i Foreningen for studentene ved Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU.


Hovedstyret består av et valgt lederpar, instituttilittsvalgt ved IØT, samt leder for hver av linjeforeningene Janus, Bindeleddet, ESTIEM, Hytteforeningen, Janus IF og Indøk Kultur.

Hovedstyrets fremste oppgave er å sørge for god kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike studentinitiativene, og forvalte og disponere Indøks midler på en forsvarlig måte. Hovedstyret er ansvarlig for å forberede og avholde generalforsamling for studentene ved Indøk. Generalforsamlingen er Foreningens øverste organ og er studentenes mulighet til å direkte påvirke budsjetter og avgjørelser som blir fattet på linjen.

Medlemmer

Morten Vinje

Leder Hovedstyret

E-post: leder@indokhs.no

Erlend Heir

Leder Hovedstyret

E-post: leder@indokhs.no

Oskar Gåsø

President Janus

E-post: president@janulinjeforening.no

Marthe Kirkeby

Instituttstillitsvalg

E-post: itv@iot.ntnu.no

Idun Aune Skretting

Leder Bindeleddet

E-post: leder@bindeleddet.ntnu.no

Asbjørn Nisi

Leder Janus IF

E-post: if@indokhs.no

Vidar Selnes Lund

Leder Indøk Kultur

E-post: kultur@indokhs.no

Einar Midthun

Leder Hytteforeningen

E-post: leder@indokhyttene.no

Philip Maurstad Uv

Leder ESTIEM

E-post: leder@estiem.no