Om foreningen

Hovedstyret

Hovedstyret (HS) er styret i Foreningen for studentene ved Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU.


Hovedstyret består av et valgt lederpar, instituttilittsvalgt ved IØT, samt leder for hver av linjeforeningene Janus, Bindeleddet, ESTIEM, Hytteforeningen, Janus IF og Indøk Kultur.

Hovedstyrets fremste oppgave er å sørge for god kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike studentinitiativene, og forvalte og disponere Indøks midler på en forsvarlig måte. Hovedstyret er ansvarlig for å forberede og avholde generalforsamling for studentene ved Indøk. Generalforsamlingen er Foreningens øverste organ og er studentenes mulighet til å direkte påvirke budsjetter og avgjørelser som blir fattet på linjen.

Medlemmer

Olav Bjørlykke

Leder Hovedstyret

E-post: leder@indokhs.no

Tord Johan Espe

Leder Hovedstyret

E-post: leder@indokhs.no

Arnas Tribusininas

Finanssjef Hovedstyret

E-post: finans@indokhs.no

Jenny Temmerud

President Janus

E-post: president@janulinjeforening.no

Amund Andreassen

Instituttstillitsvalg

E-post: itv@iot.ntnu.no

Noah Meland

Leder Bindeleddet

E-post: leder@bindeleddet.ntnu.no

Olav Seim

Leder Janus IF

E-post: if@indokhs.no

Fannar Lindal

Leder Indøk Kultur

E-post: kultur@indokhs.no

Mats Torsvik

Leder Hytteforeningen

E-post: leder@indokhyttene.no

Benjamin Svarød

Leder ESTIEM

E-post: leder@estiem.no