Om foreningen

Om oss

Foreningen for Studentene ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse er den øverste instansen (moderforeningen) for all studentfrivillighet på masterstudiet Indøk ved NTNU.

Foreningen for Studentene ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse er den øverste instansen («moderforeningen») for all studentfrivillighet på masterstudiet Indøk ved NTNU. Foreningen drives av over 200 ivrige sjeler og over 20 ulike underforeninger, hvor alt fra veldedighet og ølbrygging til fadderuker og case-trening står på agendaen.

Foreningen ledes av Hovedstyret, som forvalter midlene og fungerer som et koordinerende forum mellom de ulike studentforeningene. Hovedstyret består av et valgt lederpar, lederne for hver av de større studentforeningene på Indøk og instituttillitsvalgt på IØT. Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighet, hvor alle studentene på Indøk har stemmerett.

Historie

Foreningen er formaliseringen av all foreningsaktivitet på Indøk under ett og samme tak. På den måten kan vi si at Foreningen har eksistert så lenge studentfrivilligheten på Indøk har det.

Allerede på det første Indøk-kullet i 86´ ble næringslivskontakten Bindeleddet startet. I år 2000 hadde man den første festen på Janus-kjellerne. I løpet av de neste 20 årene skulle flere titalls tilbud bli startet, med alt fra veldedighet og ølbrygging til fadderuker og case-trening på agendaen.

En detaljert historie om all foreningsaktivitet på Indøk er under utarbeidelse. Har du eksklusiv kunnskap om denne? Send en mail til leder@indokhs.no

Foreningens formål

Fra vedtektene:

«Foreningens formål [..] å støtte den samlede studentmassen på sivilingeniørstudiet Industriell Økonomi og Teknologiledelse ved Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Foreningens virksomhet skal ubetinget basere seg på ideelle målsetninger, og all økonomisk støtte fra foreningen skal være av allmennyttig art og tjene den jevne student ved studiet. Foreningen skal ikke drive ervervsmessig virksomhet.»

Hovedstyret

Hovedstyret (HS) er styret i Foreningen for Studentene ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse, NTNU. Styrets fremste oppgave er å sørge for god kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike studentinitiativene, samt forvalte og disponere Indøks midler på en forsvarlig måte.

Hovedstyret er videre ansvarlig for å forberede og avholde generalforsamling for studentene ved Indøk. Generalforsamlingen er Foreningens øverste organ og er studentenes mulighet til å direkte påvirke budsjetter og avgjørelser som blir fattet på linjen.

Opp gjennom historien har Foreningen hatt følgende lederpar:

 • 2008-2009: Ole Heliesen og Georg Øiesvold
 • 2009-2010: Magnus Valmot og Ole-Christen Enger
 • 2010-2011: Thomas Eide og Ole-Daniel Nitter
 • 2011-2012: Michael Wiik og Iver Roen Velo
 • 2012-2013: Anja Graff Nesse og Steinar H. Fretheim
 • 2013-2014: Ove Mørch og Christian Fredrik Scheel
 • 2014-2015: Lars Arild Wold og Marianne Engseth
 • 2015-2016: Marius Lie Morken og Hanne Sandven
 • 2016-2017: Simen Nygaard Hansen og Kristoffer Birkeland
 • 2017-2018: Gard Rystad og Vemund Wøien
 • 2018-2019: Daniel Kittilsen Henriksen og Amanda Borge Byrkjeland
 • 2019-2020: Peder Gjerstad og Mette Liset
 • 2020-2021: Andreas Johannesen og Lars Lien Ankile
 • 2021-2022: Christian August Brask Rustad og Olaf Alexander Styrmoe
 • 2022-2023: Morten Vinje og Erlend Heir