Indøk Business Club

Hvem er vi?

IBC er en case club for studenter tilknyttet sivilingeniørstudiet Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU Trondheim. Vi ønsker å være en møteplass der studenter med interesse for business forberedes til næringslivet og får utvidet praktisk forretningsforståelse.

Vi løser case annenhver uke, både fiktive bedriftsutfordringer og for etablerte start-ups. Internt holder vi nyttige workshops om teknikker for problemløsning, vanlige verktøy innen konsulent- eller finansbransjen, samt andre spennende og dagsaktuelle temaer.

Våre verdier er:

  • Mangfold - tilbudene våre skal i størst mulig grad være for alle indøkere.
  • Likestilling - på tvers av trinn, erfaring, kjønn og etnisitet.
  • Lidenskap - erfaring er ikke viktig, men interesse for caseløsning og business er positivt.

Lurer du på noe, eller ønsker du å komme i kontakt med oss? Send en mail til ibcntnu@gmail.com eller følg oss på Instagram @Ibcntnu for direkte innblikk i hva vi driver med!

IBC bilde
IBC bilde

Styret

Tobias Spinnangr Sindre

Leder
954 57 507