Om Janus linjeforening

Janus er indøks linjeforening

Foreningen for Studentene ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse er den øverste instansen («moderforeningen») for all studentfrivillighet på masterstudiet Indøk ved NTNU. Foreningen drives av over 200 ivrige sjeler og over 20 ulike underforeninger, hvor alt fra veldedighet og ølbrygging til fadderuker og case-trening står på agendaen.

Janus

Janus er i romersk mytologi guden for portene, dørene, døråpningene, alle begynnelser og enhver slutt. Han er som regel avbildet med to ansikter på et hode som er vendt i hver sin retning. En tolkning er at det ene ansiktet ser framover i tid og det andre tilbake til fortiden. Janus ble hyppig benyttet for å symbolisere endringer og overganger slik som utvikling fra fortiden til framtiden, av en visjon til en annen visjon, unge mennesker som vokser opp og endres fra barn til ungdom og fra ungdom til voksen, og fra et univers til et annet univers.

Vår oppgave er å sørge for at indøkstudentene får en fantastisk studietid!

Det første møtet med Janus er 1. klassingenes første skoledag! Vi jobber hardt med å planlegge og gjennomføre fadderukene på Indøk slik at alle nye skal føle seg som en del av indøkfamilien så raskt som mulig. Janus arrangerer mange forskjellige eventer gjennom hele skoleåret, og har et ønske om å ha et tilbud som gjør at alle er med på noe i løpet av året. Dette omfavner alt fra tradisjonsrike Indøk-arrangementer som immatrikuleringsball, Winter Games og Åretur til curling, talentkonkurranser og adventsfrokoster.

Janus-styret er også Indøks ansikt utad. Som styremedlem er man så heldig å bli invitert på andre linjeforeningers arrangementer som ball, jubileer og revyer, og på den måten knytte bånd på tvers av studieretninger, universiteter og høyskoler.

Janusvalget

Valg av nye styremedlemmer foregår på Janusvalget, der alle indøkere kan møte opp og har stemmerett. Om man ønsker, kan man gi styret beskjed på forhånd at man vil stille til valg, men det er også fullt mulig å kunngjøre at man stiller når vi ber kandidatene tre frem. Det er også åpent for benkeforslag fra salen. Om våren velges det ny president, nestleder, JanuScript-redaktør, websjef, hyttetursjef og kjellersjef, mens det på høsten er festsjef, eventsjef, PR-sjef og sekretær som velges.

For hvert verv bes kandidatene holde en kort appell for forsamlingen der det redegjøres for motivasjon for vervet. Det er også lagt opp til at kandidaten legger inn et element der man på sin egen måte viser hvem man er. Deretter vil det åpnes for spørsmål fra salen. Nøl ikke med å ta kontakt dersom det er noe du lurer på:)

Medlemmer

Jenny Wæraas Temmerud

President

tlf: 41388 670

Philip Thomas Jenkins

Økonomisjef/Nestleder

955 52 393

Mina Lindebø Myrstøl

Websjef

tlf: 477 17 089

Camilla Toftum Hop

Janu;Script-Redaktør

tlf: 477 09 820

Elise Flovikholm

Hyttetursjef

tlf: 413 40 153

Silje Holm Johannesen

Kjellersjef

tlf: 974 27 813

Thomas Kallasten Pedersen

Festsjef

tlf: 472 73 906

Eva Marie Melbø

Eventsjef

tlf: 960 43 668

Minda Harms

PR-sjef

tlf: 407 61 475

Magnus Johansen Moldekleiv

Sekretær

tlf: 928 17 970