Om foreningen

Instituttillitsvalgte

De instituttillitsvalgte (ITVene) er kontaktpunktet mellom studentene og instituttet vårt.


På institutt for industriell økonomi og teknologiledelse har vi to tillitsvalgte. De tillitsvalgte blir stemt frem av instituttets studenter. Det er to valg i året, der det velges én tillitsvalgt per kalenderår og én tillitsvalgt per studieår.

De instituttillitsvalgte representerer studentene ved instituttet i alle organer der det arbeides med studietilbud og læringsmiljø. De er ansvarlige for å fremme studentenes saker til instituttledelsen, samt videreformidle informasjon fra instituttet til studentene. De sitter også i studentrådet ved fakultet for økonomi, der de har en tett dialog med de fakultetstillitsvalgte og andre ITVer på fakultetet. Videre arbeider de med å forbedre studentenes hverdag og velferd, ved å undersøke og komme med tiltak til det psykososiale miljøet.

Dersom du har noen saker du ønsker å løfte til instituttet, måtte det gjelde fagplan, det sosiale miljøet, rettighetene dine som student eller andre ting, er det bare å ta kontakt på itv@iot.ntnu.no. ITVene har taushetsplikt.

Medlemmer

Marthe Kirkeby
Vibeke Kjellevoll